In this Tuesday, April 1, 2014 photo provided by The World Team, a group of 222 skydivers from 28 nations, team members dive over Eloy, Ariz. The jump was part of the group's ongoing attempt to set a world record by forming two distinct aerial formations within the same dive. The team did not break the record with this attempt. (AP Photo/World Team, Andrey Veselov)

Stup fra høye høyder

For de aller fleste er det å kaste seg ut fra en klippe eller stupebrett med hodet først noen som krever en viss mental overvinnelse. Det er nok litt som det å svømme på dypt vann for første gang. Det virker veldig skremmende, men har man først gjort det en […]

Best karakter vinner

Best karakter vinner

I motsetning til så mange andre konkurranser der vinneren kåres med målestokk og eller stoppeklokke, så er det i stup et dommerkollegium som bestemmer rekkefølgen mellom de konkurrerende. Det sier seg selv at det å være dommer i en disiplin som dette krever mye av den enkelte. Ikke bare skal […]

Et par store stuperprofiler

Et par store stuperprofiler

Ulrika Knape Selv om Norge ikke kan skilte med mange internasjonale plasseringer i stup, så trenger man ikke gå lenger enn til den andre siden av Kjølen for å finne et riktig verdensnavn innen sporten. Svenske Ulrika Knape er nemlig den stolte innehaver av hele tre olympiske medaljer. De to […]

Stup er ikke bare konkurranse

Stup er ikke bare konkurranse

Stup er naturligvis ikke bare konkurranse, for mange er det en morsom hobby og for enda mange flere en gøyal lek som kan lekes året rundt både i bassenger og i sjø og vann. En fordel med denne grenen er jo at den ikke krever mye kostbart utstyr. I prinsippet […]

En av mange bedømmelsessporter

En av mange bedømmelsessporter

Stuping er en utpreget bedømmelsessport, der dommerne gir utøverne poeng ut fra hvordan de bedømmer prestasjonen til utøveren. Denne karakteren ses i sammenheng med hvorvidt det aktuelle stupet anses som vanskelig eller ikke. Alle stup tildeles nemlig i forkant en vanskelighetsgrad som sammen med dommerens karakter angir den endelige poengsummen […]

En populær publikumssport

En populær publikumssport

På samme måte som turn, har stup blitt en enormt populær publikumssport. Kunstløp på skøyter er en annen idrett i samme kategori. Til tross for at antall utøvere er relativt lite, så er altså antall interesserte publikummere veldig stort. En hovedforklaring til det er at idretten er så visuelt tiltalende. […]

En vakker, men krevende sport

En vakker, men krevende sport

Stup er presisjon og prestasjon i en fantastisk estetisk forpakning. Et stup varer i omtrent 2 sekunder, og på den korte tiden skal årelang trening og perfeksjonering komme til uttrykk. Ikke bare for å oppfylle egne drømmer og forventninger, men også for å imponere dommerne tilstrekkelig og gi et entusiastisk, […]

Stup og gambling

Stup og gambling

Det er spennende å spille på de aller fleste sporter, og stup er ikke på noen måte noe unntak i så henseende. Snarere tvert imot, ettersom utfallet nesten i enda større grad enn i andre sammenhenger er vanskelig å forutse. Og det betyr at dersom man skal ha nevneverdige sjanser […]