Best karakter vinner

wins-3I motsetning til så mange andre konkurranser der vinneren kåres med målestokk og eller stoppeklokke, så er det i stup et dommerkollegium som bestemmer rekkefølgen mellom de konkurrerende. Det sier seg selv at det å være dommer i en disiplin som dette krever mye av den enkelte. Ikke bare skal de ha en inngående kjennskap til sporten og lang nok erfaring til virkelig å kunne skille klinten fra hveten, de må også være i besittelse av en god porsjon integritet i den forstand at de ikke på noen måte kan legge utenomsportslige faktorer inn i sin bedømming. Det er lettere sagt enn gjort å være fullstendig objektiv i sammenhenger som dette. Dommerne har jo ofte fulgt utøverne og sett deres utvikling gjennom mange år. Da er det lett å utvikle preferanser basert på andre forhold enn de rent sportslige. Det kan dreie seg om personlige egenskaper og adferd, nasjonalitet og annet.

Karaktersystemet

Når dommerne skal vurdere stupernes prestasjoner har de en internasjonalt godkjent skala å dømme etter som ser slik ut:

  • Helt mislykket gir 0 poeng
  • Ikke tilfredsstillende gir poeng mellom 0,5 – 2
  • Mangelfullt utført gir poeng mellom 2,5 – 4,5
  • Godkjent gir poeng mellom 5 – 6
  • Godt stup gir poeng mellom 6,5 – 8
  • Meget godt stup gir poeng mellom 8,5 – 10

For å søke å eliminere at uvedkommende forhold blandes inn i bedømmingen så gjør man – som i hoppsporten – det slik at den beste og den dårligste karakteren ikke regnes med i sammendraget. Det innebærer at det i vanlige konkurranser bare er tre karakterer som teller ettersom det bare er fem dommere. I store internasjonale konkurranser som EM, VM og OL økes imidlertid antallet dommere til 7, slik at det ved alle hopp er fem tellende karakterer. Summen av de tre eller fem tellende karakterene multipliseres så med vanskelighetsgraden på stupet og gir stupets endelige poengsum.