En av mange bedømmelsessporter

van_s2_sporterStuping er en utpreget bedømmelsessport, der dommerne gir utøverne poeng ut fra hvordan de bedømmer prestasjonen til utøveren. Denne karakteren ses i sammenheng med hvorvidt det aktuelle stupet anses som vanskelig eller ikke. Alle stup tildeles nemlig i forkant en vanskelighetsgrad som sammen med dommerens karakter angir den endelige poengsummen per hopp.

Spill og stup

Som alle idretter med stor publikumsinteresse tiltrekker stup seg også spillernes interesse. For disse er det nok ikke først og fremst de sportslige prestasjonene i seg selv som er det viktigste, men hvorvidt de leder til den plasseringen og det resultatet de har spilt på. Når det er sagt, så er det ingen tvil om at spillere som kjenner sporten og har god innsikt i den enkelte utøvers kvaliteter og dagsform, stiller mye sterkere enn de som bare «tenker på et tall». For en pasjonert spiller vil for eksempel informasjonen på http://www.ace-ten.com/nb/ være veldig nyttig. For også på dette området er det slik at den som kjenner temaet best har de beste forutsetningen for å lykkes med hensyn til å bedømme sannsynlig utfall av en fremtidig hendelse.

På det internasjonale planet arrangeres det VM og EM hvert annet år, dessuten inngår stup i OL-programmet. Den beste norske prestasjonen i OL-sammenheng er det Jon Grunde Vegard som står for. Han ble nemlig nummer 11 i 10m tårnstup under OL i Los Angeles i 1984. Videre arrangeres det hvert år Grand Prix-stevner. På det nasjonale planet arrangeres det NM innendørs og utendørs årlig. Det konkurreres både i svikt- og tårnstup. Sviktstup normalt fra 1 og 3 meter, mens tårnstupene i alle fall i de internasjonal konkurransene skjer fra 10 meter. En ekstra spektakulær øvelse inn sporten er imidlertid det som kalle synkro. Det vil si at man stuper to og to, og der utfordringen ligger i at de to utøverne utfører stupet så synkront som mulig.