En populær publikumssport

nascar-number-one-spectator-sport_6b86eeefa976ec33På samme måte som turn, har stup blitt en enormt populær publikumssport. Kunstløp på skøyter er en annen idrett i samme kategori. Til tross for at antall utøvere er relativt lite, så er altså antall interesserte publikummere veldig stort. En hovedforklaring til det er at idretten er så visuelt tiltalende. Det er jo egentlig snakk om akrobatikk utført innenfor noen ganske snevert angitte rammer og regler.

Selv om det er vanskelig for «mannen i gata» å se forskjell på hva som er veldig bra og hva som er helt fremragende, så lar man seg lett imponere av alle de deltakerne som kvalifiserer til de store mesterskapene som overføres på TV. De færreste ivrige TV-tittere er spesielt vel innsatt i hva de forskjellige øvelsene kalles eller hvordan de defineres. Det rekker langt på vei med å la seg underholde av det estetiske. I tillegg kommer naturligvis konkurranseelementet, for som tilskuer er det alltid lett å velge seg ut en favoritt.

Hva kreves av en god stuper?

De som lykkes i idretten er personer med en helt spesiell grad av kroppsbeherskelse (som man på fint kaller kinestetisk sans), men de må også være smidige, sterke og spenstige. Selv om dette er egenskaper man langt på vei er født med, så er det ingen tvil om at de aller fleste barn og ungdommer har slike fysiske forutsetninger, som kan utvikles veldig lang med målbevisst trening.

I tillegg til disse fysiske forutsetningene må de være utpreget treningsvillige og perfeksjonister i den forstand at de har viljen og tålmodigheten som kreves for å jobbe iherdig selv med de aller minste detaljene. Dessuten må de være modige, skjønt der vil nok mange – trolig med rette – si at dersom man vet at man mestrer teknikken, så vet man også at stuping ikke er mer farlig enn de fleste andre idretter.