En vakker, men krevende sport

sports_montage_-_chosen_concept_v9_carouselv3_rgb-jpg__1600x580_q85_crop_upscaleStup er presisjon og prestasjon i en fantastisk estetisk forpakning. Et stup varer i omtrent 2 sekunder, og på den korte tiden skal årelang trening og perfeksjonering komme til uttrykk. Ikke bare for å oppfylle egne drømmer og forventninger, men også for å imponere dommerne tilstrekkelig og gi et entusiastisk, men også kritisk publikum den flotte opplevelsen de har gledet seg til. Ikke rart at mange oppfatter dette som en av de mest krevende idrettsgrenene som finnes.

Stup er som kjent en bedømmelsessport, der dommerne skal vurdere følgende fire faser, som til sammen utgjør grunnlaget for sluttkarakteren:

  • Tilløp
  • Sats
  • Svevet (teknikk og eleganse)
  • Nedslag

Vannet man lander i skal være oppvarmet og holde minst 26 grader og det skal naturligvis være så dypt at det ikke er noen risiko for at man skal kunne treffer bunnen av bassenget på en måte som kan skade en. Derfor har man minimumsdyp på 5 meter når det stupes fra 10-meteren. Normalt er bassengene 4-5 meter dype.

Stupgrupper

Stup er mer eller mindre enn akrobatikk, og det kan være mildest talt halsbrekkende øvelser som utføres i løpet av de få sekundene som stuperen er i luften. Gjennom årenes løp har det utviklet seg en lang rekke ulike øvelser og kombinasjoner, slik at man nå deler inn stupene i stupegrupper der bevegelsesretning og satsformen bestemmer hvilken kategori – stupgruppe – det beskrevne stupet faller inn under. Det er i alt seks slike grupper:

  • Forlengs sats ( ansiktet mot vannet) med forlengs rotasjoner
  • Baklengs sats (ansiktet mot brettet) med baklengs rotasjoner
  • Forlengs sats (ansiktet mot vannet) med baklengs rotasjoner
  • Baklengs sats (ansiktet mot brettet) med forlengs rotasjoner
  • Skruesprang med rotasjoner rundt begge akser
  • Håndstående stup som bare utføres fra fast brett

Mer om konkurransereglene og om hvordan karakterene settes vil bli beskrevet andre steder på denne nettsiden.